B A B Y M A S S A G E

Deze babymassage cursus van drie lessen is voor moeders, vaders en baby’s en bestaat uit het aanleren van massage. Daarbij worden er na de massages enkele oefeningen gedaan voor de baby’s. Tijdens de lessen er ook ruimte om de baby’s te voeden en zo wordt er ook aandacht besteed aan het op een ontspannen manier zittend of liggend voeden. Babymassage helpt ook bij darmkrampjes en geeft de baby een diepere, rustigere adem. Massage activeert het lichaam en verhoogt de weerstand.

Na de massages leren de moeders specifieke oefeningen met de baby’s ter versterking van het kinderlichaam. Wil je zelf weer in je kracht komen na de bevalling, dan kan je meedoen met de cursus Fit Na De Bevalling. Deze cursus is gericht op oefeningen om weer in je kracht te komen en ook om het lichaam te versterken en herstellen. Deelname aan de babymassage cursus is ook mogelijk als je  de zwangerschaps yogalessen niet hebt gevolgd en kan met baby's vanaf 5 weken tot maximaal 13 maanden.

Nieuwe cursus: woensdag 11, 18 en 25 april (11:00-12:00) kleine zaal, 1e verdieping
Nieuwe cursus: woensdag 6, 13 en 20 juni (11:00-12:00) kleine zaal, 1e verdieping

INSCHRIJFFORMULIER
F I T   N A   D E   B E V A L L I N G

'Fit na de bevalling' of 'Mommy's Yoga & Pilates', ontwikkeld door Jeanet Siddhi, is een cursus van 5 lessen speciaal voor moeders na de bevalling. Er wordt in  kleine groepjes les gegeven in de kleine yogaruimte olv Eugenie Daams (docent zwangerschapsyoga) om meer persoonlijke aandacht te geven. Je kan aan de cursus mee doen vanaf ongeveer 4 weken na de bevalling. Meer info op de pagina Fit na de Bevalling
K O S T E N

• Babymassage 3-weekse cursus € 50,-

• Babymassage privé les € 60,-

• Fit na de Bevalling 5-weekse cursus € 55,-
Z I E K T E K O S T E N V E R Z E K E R I N G

Veel ziektekostenverzekeraars vergoeden geheel of gedeeltelijk de gemaakte kosten voor deelname aan onze na-zwangerschaps yogalessen. Wij maken voor u een nota waarmee u de kosten kunt declareren bij uw verzekeraar. Yoga Studio Jnana heeft een AGB code en is daardoor geregistreerd bij de zorgverzekeraars zodat de kosten gedeclareerd kunnen worden.
Reserveer vrijblijvend een proefles!                           Volg ons op:

we leiden je rond,  de docent geeft je
vooraf wat informatie en ervaar...

Na de les gratis kopje thee!
Yoga Studio Jnana
Industriestraat 30, 2624 BB Delft
06-53563766 / 06-48343202
Mail ons

Privé parkeerplaatsen voor de deur
en een overdekte fietsenstalling
W A T   H E B   J E   N O D I G

Alle benodigdheden, zoals matten, dekens  en kussens zijn in de studio aanwezig. Het is prettig wanneer je zelf een grote doek of badlaken meeneemt voor op de mat en voor je baby extra hydrofiel luiers of andere doeken om hem/haar warm te houden. Voor de moeders zijn de oefeningen in makkelijk zittende kleding en op je blote voeten.

W H A T   D O   Y O U   N E E D

All supplies such as mats, blankets and pillows are provided in the studio. It's nice when you have a large towel to lay on the mat and for your baby extra absorbent nappies or clothes to keep him/her warm.


B A B Y M A S S A G E (english)

This is a baby massage course of three classes for mothers, fathers and babies to learn how to massage. During the lessons there is also time to feed the babies and there is attention to sit in a relaxed way to feed your baby. Babymassage also helps to colic and provides a deeper, slower breath to the baby. Massage activates the body and increases the resistance.

After the massage, the mothers learn specific exercises with the babies to strengthen the child's body. Do you want to become your strength after childbirth, you can join the course Fit after Childbirth. This course focuses on exercises to regain your strength and also to strengthen the body. Participation in the baby massage course is possible even if you haven't followed the pregnancy yoga classes and is possible with babies from 5 weeks to a maximum of 13 months.

New course: wednesday 11, 18 en 25 april (11:00-12:00) small yogaroom, 1e floor
New course: wednesday 6, 13 en 20 june (11:00-12:00) small yogaroom, 1e floor
F I T   A F T E R   C H I L D B I R T H

'Fit after childbirth' or 'Mommy's Yoga & Pilates', developed by Jeanet Siddhi, is a course of 5 lessons special for mothers after childbirth. Classes are given in small groups by Eugenie Daams (teacher pregnancy yoga) to give more personal attention. You can join the course in about 4 weeks after delivery until one year. More information on the page
Fit na de Bevalling
Baby